Witamy na stronie OPTU-SPZOZ w Wołominie

Jeśli zajrzałeś na tę stronę, zapewne szukasz informacji 
na temat problemu uzależnień. 
Być może szukasz pomocy, bo coraz częściej dotyka Cię bezsilność,
 poczucie chaosu, zniechęcenie, złość lub apatia. 
Trudności życiowe; rodzinne, finansowe 
czy zdrowotne 
odbierają Ci nadzieję i chęć do życia. 
Być może nie wiążesz swoich problemów z piciem, 
graniem, 
czy zażywaniem narkotyków 
a naciska na Ciebie rodzina, pracodawca czy kurator. 
Być może doświadczasz uzależnienia bliskiej Ci osoby, przemocy w rodzinie. 
Może kiedyś tak było, w dzieciństwie... 
a dzisiaj w dorosłym życiu nie radzisz sobie ze sobą…

Znajdziesz u nas pomoc !!!

Informacja o rozstrzygnięciu konkursów

Informacja o wynikach konkursu ofert
na prowadzenie grupy dla osób z syndromem DDA

W terminie składania ofert tj. do dnia 07 stycznia 2020r. do godz. 12:00 w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta złożona przez :
Gabinet Psychoterapii Anna Pedowicz - z siedzibą firmy w Radzyminie – numer oferty 1.
W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała dnia 09 stycznia 2020r. w/w ofertę.

Ogłoszenie konkursów

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie ogłasza konkursy i zaprasza osoby legitymujące się posiadaniem fachowych  kwalifikacji w zakresie prowadzenia grup:

1. Grupa dla osób z syndromem DDA,

2. Grupa wsparcia (z elementami psychoedukacji) dla osób doświadczających przemocy,

3. Grupa zwiększania umiejetności niezbędnych do utrzymania abstynencji i zapobiegania nawrotom,

Rekrutacja zakończona

Rekrutacja na stanowisko specjalisty terapii uzaleznień została zakończona.

 

Strony

Subscribe to Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień RSS